Taize – Gebet

Taize – Gebet

Kath. Kirche in Asbach

time 19:00

19. März 2023

Taize – Gebet um 19.00 Uhr in der kath. Kirche in Asbach